MG 5000  bezicna centrala
32 zone (od kojih bilo koja može biti bežična)
2 žične zone na ploči (4 sa dupliranjem zona)
2 particije
Ugrađen primopredajnik (433MHz ili 868MHz)
Podržava 16 PGM-ova
32 korisnika i 32 daljinske komande

Detekcija RF smetnji
Memorija za smeštanje 256 događaja
Mogucnost monitoringa