Int raster DP-05

Integrisan, automatizovan prenos ka serveru Poreske uprave.

Int raster DP-25

Daljinsko administriranje artikala i izveštaji kase.

Int raster DP-35

Integrisan, automatizovan prenos ka serveru Poreske uprave.

Fiskalni štampač Int raster FP-600

Fiskalni štampač velike izdržljivosti.