Int raster DP-25

Integrisan, automatizovan prenos ka serveru Poreske uprave. Daljinsko administriranje artikala i izveštaji kase.

Maksimalni broj artikala 10 000
Dužina naziva artikla 22 karaktera
Barkod tipovi EAN 13, EAN 8, UPC, Barkod sa vage
Poreske grupe 9
Broj operatera Do 30 (do 8 istovremeno)
Maksimalan broj prodaja po isečku 118

Najveći izbor fiskalnih kasa u gradu

Venac Petra Bojovića 24, Sombor
025/427-800, 063/566-321
E-mail: pcfiscalsombor@mts.rs

Servisna podrška

  • Besplatan unos do 100 artikala
  • Fiskalizacija za 48 sati
  • Izlazak na teren
  • Obuka i servis na terenu
  • Integrisan, automatizovan prenos ka serveru Poreske uprave
    Daljinsko administriranje artikala i izveštaji kase