Galeb GP-100

Odgovara potrebama svih tipova prodajnih objekata i uslužnih delatnosti.

Galeb GP-350

Srednja po dimenzijama, velika po mogućnostima.

Galeb GP-550

Najbrži fiskalni štampač! Izuzetno kratko vreme za unos artikala (15000 artikala se upisuju za 2.5min) !