Geneko MINI

Geneko Mini je kompaktna mala kasa pogodna za korišćenje u malom prostoru i ekstremnim uslovima kao što je prodaja u kioscima ili na otvorenom.

• do 2500 artikala, 100 odeljenja

• 8 operatera

• 3 načina plaćanja (gotovina, ček i kreditna kartica)

• unos i uzimanje novca iz kase

• storniranje poslednje stavke

• storniranje artikala

• prodaja preko bar kod skenera

• obrada podataka na računaru i unos artikala u kasu

• nastavak izvršavanja prekinute operacije zbog prekida napajanja

Najveći izbor fiskalnih kasa u gradu

Venac Petra Bojovića 24, Sombor
025/427-800, 063/566-321
E-mail: pcfiscalsombor@mts.rs

Servisna podrška

 • Besplatan unos do 100 artikala
 • Fiskalizacija za 48 sati
 • Izlazak na teren
 • Obuka i servis na terenu
 • Opis

  Geneko Mini je kompaktna mala kasa pogodna za korišćenje u malom prostoru i ekstremnim uslovima kao što je prodaja u kioscima ili na otvorenom. U bazu podataka može se programirati do 2.500 artikala i 100 odeljenja. Termalni štampač štampa kvalitetno, brzo i gotovo nečujno i ima mogućnost podešavanja kontrasta štampe. Pored fiskalnih izveštaja može se štampati veliki broj izveštaja za praćenje prodaje. Dva LCD displeja imaju 10 numeričkih polja. Tastaura raspolaže sa 30 tastera uključujući 5 brzih tastera. Serijski priključak služi za priključivanje GPRS terminala, bar kod čitača ili za komunikaciju sa računarom. Ugrađena dopunjiva baterija omogućavaju rad na lokacijama bez mrežnog napajanja. Kasa poseduje Power Save funkciju. Jednostavna je za instalaciju i rukovanje.

   

  Geneko Mini ima mogućnost programiranja artikala na računaru i unosa artikala u kasu. Dodatna mogućnost je daljinsko ažuriranje baza artikala pomoću GPRS terminala Spark koji isporučujemo uz kasu. U tom slučaju, podaci se šalju sa centralnog servera korisnika preko mreže mobilne telefonije. Na ovaj način korisnik dobija mogućnost da automatski menja cene i artikle i prikuplja podatke o ostvarenoj prodaji sa svih prodajnih mesta.

  Karakteristike kase

  • do 2500 artikala, 100 odeljenja

  • 8 operatera

  • 3 načina plaćanja (gotovina, ček i kreditna kartica)

  • unos i uzimanje novca iz kase

  • storniranje poslednje stavke

  • storniranje artikala

  • prodaja preko bar kod skenera

  • obrada podataka na računaru i unos artikala u kasu

  • nastavak izvršavanja prekinute operacije zbog prekida napajanja

  Tipovi izveštaja

  • dnevni izveštaj

  • presek stanja

  • periodični izveštaj iz fiskalne memorije

  • po artiklima

  • po odeljenjima

  • po poreskim stopama

  • po operaterima

  • po satima

  Funkcionalnosti fiskalne kase

  Geneko Mini ima mogućnost programiranja artikala na računaru i unosa artikala u kasu. Dodatna mogućnost je daljinsko ažuriranje baza artikala pomoću GPRS terminala Spark koji isporučujemo uz kasu. U tom slučaju, podaci se šalju sa centralnog servera korisnika preko mreže mobilne telefonije. Na ovaj način korisnik dobija mogućnost da automatski menja cene i artikle i prikuplja podatke o ostvarenoj prodaji sa svih prodajnih mesta.

  GPRS Komunikacija

  Dodatna, opciona funkcija je bežična komunikacija kase sa udaljenim serverom korisnika koju obezbeđuje GPRS terminal. Integrisani terminal ima sopstvenu IP adresu (fiksnu ili dinamičku) i vrši dvosmerni prenos podataka korišćenjem GPRS servisa. GPRS terminal je programabilan, potpuno upravljiv i opremljen sa satom realnog vremena i operativnom memorijom. Upis podataka u fiskalnu kasu vrši se automatski kao i očitavanje i slanje izveštaja o prodaji ili fiskalnih izveštaja. Terminalu se može zadati vremenski raspored izvršavanja željenih radnji, na primer promena cena, ažuriranje baze artikala ili dnevno očitavanje izveštaja o prodatim artiklima. U slučaju prekida veze sa GSM mrežom, uređaj će automatski uspostaviti vezu kada pristup mreži bude moguć. Cena prenosa podataka je minimalna i srazmerna količini prenetih podataka, a ne vremenu prenosa.